Sé bon refleks-la pou ni lè turbo-a pété

samuel.v/ Mes histoires en créole

An jou lè mwen té ka alé direksion François épi kouzen mwen apré restoran « Le Ranch Sans-Souci » nou wè an mòn-lan an gran lafimen blan épi gri.

Man di kouzen mwen

« Pa di mwen an loto pran fé la ? »

Pas nou wè lafimen-an té telman épé, nou pa té ka wè ayen.

Nou raproché kò-nou ek man tann loto-a té an « sur-régime » !

Imajiné kò-zot an loto diesel ki pa ka roulé mé an moun andidan’y épi i ka mété pié’y asou aksélérateur-la, i ka fè an bri pa posib! ( pou mwen sé an bri man pé pa sipoté asou an motè Turbo Diesel)

Man di kouzen mwen :

«  Fè vit arété ko’w loto-a ambalé ko’y anba madanm-lan. Ba ko’w balan »

Konduktris-la té soti adan loto-a vitman présé pas i té pè ek i pa té ka conprann poutji loto-a té ké akséléré tousel an plis laklé-a pa té anlè loto-a.

Man kouri bò motè-a mé i té ja tro ta. Likid refroidisman-an té ja ka koulé ek puisans loto-a té ka diminué. Motè-a té ja pran fè.

Man ke’y ba zot dé troi reflex pou lè zot ka wè loto zot-la ka akséléré tou sel :

1 rété trankil

2 apiyé asou pédal fren-an oben tiré fren a men-an ( si ou bizouen)

3 pasé senkiem-lan

4 tiré pié’w asou pédal anbréaj-la

Bon reflex-lan zot conprann-li sé fè kalé motè-a. Sé sel moyen ou pé sové motè-a.

Koz-la ?

Lè turbo-a pété i ka kité luil motè-a pasé andidan admision-an ek i ka sèvi konbustib anba chalè-a.

Pa roulé épi loto-a si turbo-a pété, tiré’y ek fè’y réparé.

VTMS Turbo la pou Zot.

Leave a Comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*